Vrouwencentrum Stichting Yasmin is een innovatieve, zelfstandige stichting die onder leiding staat van haar directrice ‘Nermin Altintas’. Er zijn drie vaste medewerksters, drie tijdelijke en 35 vrijwilligsters in dienst. Een bestuur ziet op afstand toe en geven mede richting op het beleid en de ontwikkeling van vrouwencentrum stichting Yasmin. Sinds 1982 is ze actief en gevestigd te Den Haag in stadsdeel ‘centrum’. Een tweede locatie is gevestigd in stadsdeel ‘Escamp’. Zij wordt door gemeente Den Haag gesubsidieerd. Daaromheen steunt zij op fondsen en/of donaties en de toewijding van haar vrijwilligers.
“Vrouwen hebben recht op een gelijkwaardige en goede positie in de samenleving.”

Missie en visie

Onze kracht is het vergroten van bewustwording, het motiveren en inspireren van vrouwen om de eigen regie te nemen.  Wij moedigen vrouwen aan en streven ernaar vrouwen een kans te geven voor zich een stevig fundament te bouwen. Wij helpen vrouwen hun eigen kracht en talent(en) te ontdekken, dit te ontwikkelen en in te zetten voor een actieve rol in de samenleving. Wij realiseren dit door activiteiten te organiseren die gericht zijn op meedoen Wij ondersteunen, informeren en stimuleren vrouwen met trainingen en begeleiding die leiden naar een opleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk in de Haagse maatschappij. Wij bieden een gastvrije, veilige omgeving voor vrouwen en werken vanuit respect, autonomie en betrokkenheid.

Erkend leerbedrijf

Stichting Yasmin is een officieel erkend leerbedrijf. Studenten van MBO4 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kunnen bij Yasmin hun stage afronden. Interesse? Neem gerust contact op via om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

ANBI status

Stichting Yasmin is een ANBI erkende organisatie. Dat wil zeggen dat giften en donaties aan het fonds fiscaal aftrekbaar zijn. Meer weten? Contact ons of bezoek ANBI online

NOV-keurmerk

Stichting Yasmin is door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) beloond met de kwaliteitsonderscheiding ‘Goed geregeld’. 

Goed geregeld

Yasmin werkt samen met vrijwilligers en mede door de inzet van deze talentvolle helpende handen is stichting Yasmin in staat om gestelde doelen jaarlijks te behalen. Yasmin voldoet aan alle eisen die de ‘Goed Geregeld’ certificering aan ons stelt. De certificering van ‘Goed Geregeld’ wordt elke vier jaar opnieuw onder de loep genomen. Voor de komende vier jaar hebben wij deze met een pluim in ontvangst genomen.

Beloningsbeleid

Stichting Yasmin hanteert geen beloningsbeleid en hanteert de CAO Welzijn voor betalingen van beroepskrachten. Bestuursleden van Stichting Yasmin zijn onbezoldigd.