.
.
.
.

Wat te doen bij geweld tegen vrouwen?

FACTSHEET WAT TE DOEN BIJ GEWELD TEGEN VROUWEN?

Heb je te maken met geweld of ben je getuige hiervan? In de factsheet staan adressen, websites en telefoonnummers waar jij terecht kunt voor hulp.

Klik hier voor factsheet: wat te doen bij geweld regio Den Haag

Waarom deze factsheet?

Yasmin wordt sinds de bijeenkomst ‘Neem het heft in eigen hand’ in 2018 steeds vaker benaderd door slachtoffers van (psychisch) geweld met een roep om hulp. Yasmin is echter geen vrouwenopvang of hulpverlenende instantie. Om die vrouwen (en soms ook mannen) in de regio Den Haag te kunnen helpen, heeft Yasmin deze factsheet ontwikkeld. We maken regelmatig een update zodat deze altijd zoveel mogelijk actueel is.

PROJECT VROUW EN VEILIGHEID

Yasmin is in het voorjaar van 2020 gestart met het project Vrouw en Veiligheid, gericht op preventie van huiselijk geweld. Met voorlichting, trainingen, bijeenkomsten en begeleiding wil Yasmin vrouwen informeren, inzicht geven en versterken om zichzelf en hun gezin te beschermen. Klik hier voor meer informatie.

Yasmin en Stop Geweld tegen Vrouwen 2019 in het nieuws: