.
.
.
.

Weerbaarheidstrainers

Heb je direct of indirect te maken gehad met huiselijk geweld en zou jij willen bijdragen aan de preventie daarvan? Heb je heel lang al de ambitie om je trainerskwaliteiten te ontwikkelen? Dan heb je bij ons de mogelijkheid om anderen te helpen en zelf verder te groeien. Om ons team te versterken en de hieronder genoemde activiteiten uit te voeren, zijn wij op zoek naar maatschappelijk betrokken vrouwelijke trainers.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Vrouwencentrum Stichting Yasmin voert een project uit ter preventie van huiselijk geweld in Den Haag. Met als doel om in twee jaar het inzicht en de weerbaarheid van vrouwen uit de gemeente Den Haag tegen huiselijk geweld te vergroten en daarmee de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld te voorkomen. Eén van de projectactiviteiten is het geven van onze training Veilig gericht op empowerment en weerbaarheid van vrouwen die in de risicogroep van huiselijk geweld vallen.

De training duurt 6 weken (2 dagdelen per week) en wordt aan een groep van maximaal 12 vrouwen gegeven. Elke training wordt door twee getrainde trainers gegeven. Zij werken nauw samen met de projectmedewerker Vrouw en Veiligheid en met de vrijwillige trajectbegeleiders.

Tijdens de training worden vrouwen op een positieve manier getraind en gestimuleerd om zelfstandig stappen te zetten richting zelfredzaamheid, weerbaarheid en veilige relaties. Hierbij is oog voor het individu, de persoonlijke ontwikkeling van de deelneemsters en het aanleren van nieuwe sociale vaardigheden. Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden kan worden en hygiëne- en beschermingsmiddelen genomen zijn.

TAKEN
 • Zorgen voor structuur en een respectvolle, veilige sfeer tussen de deelneemsters.
 • Gezamenlijke voorbereiding zodat duidelijk is welk deel van de training door wie wordt gegeven.
 • Bijhouden van de presentielijst van de deelneemsters.
 • Evaluatie van elke sessie met de deelneemsters en trainers onderling.
 • Rapportages schrijven en evaluatieformulieren invullen aan het einde van de training.
 • Samenwerken met de trajectbegeleider aan het eind van de training, zodat zij en de deelneemster andere instrumenten (training ‘Doen’, workshops naar werk en opleiding, Meet to change tafels, loopbaancoaching, etc.) kunnen inzetten.
FUNCTIEPROFIEL
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden (werkniveau MBO 4);
 • Je hebt kennis en/of ervaring met huiselijk geweld;
 • Je staat ervoor open om samen te werken met vrouwen uit diverse culturen en sluit je aan bij de kernwaarden van Stichting Yasmin ‘persoonlijke groei en veiligheid’;
 • Je staat sterk in je schoenen om zonder oordeel, open en oplossingsgericht met deze maatschappelijke problematiek te werken;
 • Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.
 • Beheersing van de Arabische taal en didactische vaardigheden zijn een pré, maar geen vereiste;
 • Je wilt tijd investeren om je eigen deskundigheid en kennis te vergroten;
 • Je bent bereid je voor minimaal een jaar, gemiddeld 8 uur per week aan Stichting Yasmin te verbinden.
WAT BIEDT STICHTING YASMIN JOU?
 • Stichting Yasmin biedt jou in de eerste plaats een warm groep van circa 70 enthousiaste en maatschappelijk betrokkene vrijwilligers die zich inzetten voor de ontwikkeling van Haagse vrouwen, ongeacht hun leeftijd, sociaal-culturele herkomst, politieke of religieuze keuze.
 • Je krijgt 1 of 2 trainingen per jaar om je werk te kunnen doen.
 • Je wordt ingewerkt en individueel begeleid door een vaste medewerker op basis van je leerdoelen.
 • Je kunt gratis de huidige trainingen van Stichting Yasmin volgen.
 • Je neemt deel aan intervisie en evaluatiebijeenkomsten.
 • Vrijwilligersvergoeding is mogelijk.
SOLLICITEREN

Heb je belangstelling in deze functie? Stuur jouw motivatie en CV naar Bertha Suasnábar, Projectmedewerker Vrouw en Veiligheid, Stichting Yasmin via: b.suasnabar@stichtingyasmin.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via: 06 41624762.

OVER STICHTING YASMIN

Stichting Yasmin biedt alle vrouwen in Den Haag de gelegenheid om zich te oriënteren op scholing, werk of op een andere wijze actief te worden in de maatschappij. Vrouwen kunnen terecht voor informatie, advies, begeleiding, coaching, taalles, trainingen en verschillende activiteiten. Stichting Yasmin streeft ernaar om alle vrouwen in hun kracht te laten staan zodat ook zij onafhankelijke vrouwen zijn die hun eigen keuzes kunnen maken, bewust zijn van de consequenties van hun keuzes, probleemoplossend vermogen hebben en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast heeft Stichting Yasmin nog een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere organisaties en instanties in de Haagse regio.