.
.
.
.

Trainers

Wil jij er voor zorgen dat vrouwen sterk in hun schoenen staan? Dat ze zich bewust worden van hun eigen talenten en actief aan de slag gaan met de doelen in hun leven? Om ons team te versterken en de hieronder genoemde activiteiten uit te voeren zijn wij op zoek naar vrouwelijke vrijwilligers die trainingen kunnen geven aan een groep van maximaal 12 vrouwen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je verzorgt de training Sterk samen met een andere trainer op basis van het handboek van Yasmin. De training duurt 6 weken (2 dagdelen per week) en wordt aan een groep van maximaal 12 vrouwen gegeven. Je traint en stimuleert vrouwen op een positieve manier om zelfstandig stappen te zetten naar economische zelfstandigheid. Je hebt oog voor het individu, de persoonlijke ontwikkeling van de deelneemsters en het aanleren van nieuwe sociale vaardigheden.
Ben jij bereid om je voor minimaal een jaar aan Stichting Yasmin te verbinden en ben je beschikbaar voor minimaal 2 dagdelen per week in de periode dat je training geeft?  Dan is deze vrijwilligersfunctie wellicht de functie die je zoekt en jou verder helpt met jouw carrière.

Yasmin heeft het volgende trainingsprogramma ontwikkeld, specifiek gericht op de ontwikkeling van de eigen kracht en doelgerichtheid van vrouwen. Van zelfredzaamheid in de Haagse maatschappij tot aan de slag met werk of een opleiding.

 • Training Sterk: een empowerment training waarin doelgericht wordt gewerkt aan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van vrouwen. In deze training gaan deelneemster aan de slag met hun talenten, zodat zij kunnen doorstromen naar vrijwilligerswerk, opleiding of werk.
  Duur training Sterk: 2 dagdelen per week gedurende 6 weken (exclusief voorbereiding en evaluatie).
 • Training Doen: Na training Sterk volgt training Doen waarin vrouwen resultaatgericht actie ondernemen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met vrijwilligerswerk, opleiding of werk. Duur training Doen: 1 dagdeel per week gedurende 5 weken (exclusief voorbereiding en evaluatie).
 • Meet to Work bijeenkomsten: praktische workshops waarin vrouwen vaardigheden krijgen aangereikt die naar werk leiden, zoals opstellen CV en leren solliciteren. Deze workshops zijn wekelijks gedurende een dagdeel.
 • Trainersbijeenkomst: voor verdere professionalisering en kennisbevordering van de trainers organiseert Yasmin 2 keer per kwartaal een trainersbijeenkomst waarin het leerproces van de trainers centraal staat.
TAKEN
 • Je geeft de training samen met een andere trainer aan de hand van een handboek;
 • Je bereidt elke sessie samen met de andere trainer voor, zodat duidelijk is welk deel van de training door wie wordt gegeven;
 • Je zorgt voor structuur en een respectvolle, veilige sfeer tussen de deelneemsters;
 • De trainers houden een presentielijst van de deelneemsters bij en ontvangen de deelnemersbijdrage;
 • Gezamenlijk evalueer je elke sessie met de deelneemsters en met elkaar;
 • Aan het einde van elke training vullen de trainers een evaluatie rapportage in;
 • Je werkt samen met de intake/loopbaancoach, zodat zij op de hoogte is van de ontwikkelingen van de deelneemster en eventueel andere instrumenten kan inzetten zoals taalles, trainingen, Meet to change tafels.
FUNCTIEPROFIEL
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden (werkniveau MBO 4);
 • Je hebt kennis en/of ervaring met huiselijk geweld;
 • Je staat ervoor open om samen te werken met vrouwen uit diverse culturen en sluit je aan bij de kernwaarden van Stichting Yasmin ‘persoonlijke groei en veiligheid’;
 • Je staat sterk in je schoenen om zonder oordeel, open en oplossingsgericht met deze maatschappelijke problematiek te werken;
 • Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
 • Beheersing van de Arabische taal en didactische vaardigheden zijn een pré, maar geen vereiste;
 • Je wilt tijd investeren om je eigen deskundigheid en kennis te vergroten;
 • Je bent bereid je voor minimaal een jaar, gemiddeld 4-6 uur per week aan Stichting Yasmin te verbinden.
WAT BIEDT STICHTING YASMIN JOU?
 • Een warme groep van circa 70 enthousiaste en maatschappelijk betrokken vrijwilligers die zich inzetten voor de ontwikkeling van Haagse vrouwen, ongeacht hun leeftijd, sociaal-culturele herkomst, politieke of religieuze keuze;
 • Een veilige werkomgeving en waar alle maatregelen zijn genomen ter preventie van verspreiding van corona.
 • Deelname aan maximaal 2 trainingen per jaar om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Individuele begeleiding een vaste medewerker/vrijwilliger op basis van je leerdoelen;
 • Gratis deelname aan huidige trainingen van Stichting Yasmin
 • Deelname aan intervisie en evaluatie bijeenkomsten
 • Vrijwilligersvergoeding is mogelijk.
SOLLICITEREN

Heb je belangstelling in deze functie? Stuur jouw motivatie en CV naar Rozemarijn van de Kerk, manager van Stichting Yasmin via: r.vdkerk@stichtingyasmin.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via: 070 3631538 of 06 13707626.

OVER STICHTING YASMIN

Stichting Yasmin biedt alle vrouwen in Den Haag de gelegenheid om zich te oriënteren op scholing, werk of op een andere wijze actief te worden in de maatschappij. Vrouwen kunnen terecht voor informatie, advies, begeleiding, coaching, taalles, trainingen en verschillende activiteiten. Stichting Yasmin streeft ernaar om alle vrouwen in hun kracht te laten staan zodat ook zij onafhankelijke vrouwen zijn die hun eigen keuzes kunnen maken, bewust zijn van de consequenties van hun keuzes, probleemoplossend vermogen hebben en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast heeft Stichting Yasmin nog een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere organisaties en instanties in de Haagse regio.