.
.
.
.

 Gespreksleider/ Begeleider dialoogtafels

 Gespreksleider/ Begeleider dialoogtafels (vrijwillig)

Stichting Yasmin organiseert wekelijks Meet to Change tafels, dit zijn groepsgesprekken tussen vrouwen van diverse culturele achtergrond, die aansluiten bij actuele thema’s in de Nederlandse samenleving en de emancipatie van vrouwen . Bij de Meet to Change tafels kiezen we voor  dialoog met elkaar om  ervaringen uit te wisselen. Door deze methode komen alle vrouwen evenwaardig aan bod en hebben zij de kans om hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Het is een verrijkende manier, want de vrouwen leren van elkaar en respecteren elkaars denkwijze.

Voor het organiseren en leiden van de Meet to Change tafels is Yasmin op zoek naar gesprekleiders

Taken gespreksleider:

 • Organisatie van de Meet to Change tafel: Regelt samen met de beroepskracht de inhoud van het thema van die week, zorgt voor een werkvorm en nodigt eventueel een spreker uit.
 • Zorgt tijdens de tafel dat er rust en veiligheid gecreëerd wordt en dat iedereen elkaar met respect behandeld en dat iedereen aan het woord komt.
 • Zorgt ervoor dat er lijn in het debat komt en dat er interactie is en er een algemene conclusie is. Geeft ook advies over de trainingen en mogelijkheden bij Yasmin voor verdere begeleiding
 • Zorgt voor een evaluatie en geeft aan bij de coördinator wat er speelt bij de groep en waar Yasmin verder op in moet zetten qua onderwerpen.

Houding

 • Aansluiten bij de kernwaarden van Yasmin dit betekent bewust, doelgericht werken, waarbij maatwerk geboden wordt en het resultaat gericht is op zelfstandigheid van de vrouw.
 • Interesse in andere culturen
 • Een open houding hebben en leer- en nieuwsgierig zijn
 • Creatief en zelfstandig werken
 • Bereidheid zichzelf te ontwikkelen
 • Oplossingsgericht en motiverend
 • Leiderschap kunnen tonen

Kennis /vaardigheden

 • Goed kunnen luisteren en samenvatten

Overig

Wekelijks beschikbaar en daarnaast tijd hebben voor de voorbereiding van de tafels. Ongeveer 4 uur per week.

Mocht je interesse hebben  stuur dan je CV en een korte motivatiebrief naar r.vdkerk@stichtingyasmin.nl