Heb je te maken met geweld of ben je hier getuige van? Jij maakt het verschil door je uit te spreken! Wij willen dat vrouwen voldoende informatie hebben over huiselijk geweld. Dat zij hierover met andere vrouwen durven en kunnen praten.

Wij willen dat vrouwen onveilige situaties kunnen herkennen en zich bewuster worden van de gevolgen van geweld tegen zichzelf en tegen hun kinderen.

Wij hebben alle belangrijke informatie op deze pagina verzameld en in een factsheet gezet. Dit is een lijst met adressen, websites en telefoonnummers waar jij terecht kunt voor hulp.

Wat te doen bij geweld?

• Bij direct gevaar

Neem geen risico, bel meteen naar 112

• Bij niet direct gevaar

Bij niet direct acuut gevaar, maar wél dringend advies/hulp nodig?
Neem contact op met één of meerdere van de volgende organisaties:

Politie Eenheid Den Haag

0900-8844

Stichting Yasmin onderhoudt goede contacten met wijkagenten:
Nathalie Alderlieste en Kimberly Noordhoek (Wijkagenten Het Oude Centrum).
Met hen is de afspraak dat zij desgewenst contact kunnen opnemen met hun collega’s om vrouwen die elders wonen verder te helpen.

Stichting Yasmin heeft regelmatig spreekuur met de wijkagent(en).

E-mail:
instagram: www.instagram.com/wijkagent_oudecentrum1
Twitter: www.twitter.com/WA_OudeCentrum
Website: www.politie.nl
(Ga naar ‘mijn buurt’ en vul je postcode in voor de lijst met wijkagenten).

My Voice

Voor een luisterend oor bij (huiselijk) geweld. Je kunt een ervaringsdeskundige spreken en om advies vragen. Bereikbaar op werkdagen van 9 tot 22 uur. 0800—3200032 (gratis).
www.hear-my-voice.nl

Huisarts

Bespreek het geweld dat je meemaakt met je eigen huisarts. Laat notities maken in je dossier en en laat je desgewenst doorverwijzen.

Veilig Thuis Haaglanden

Het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met geweld thuis
en/of kindermishandeling te maken heeft. 0800-2000 (gratis)
www.veiligthuishaaglanden.nl

Stichting Perspektief

Intake vrouwenopvang en eventueel crisisopvang
070-3925774 (voor direct hulp bij huiselijk geweld).
www.perspektief.nl

Voor wat kun je bij Yasmin terecht?

• Training Sterk; Empowerment trainingen voor vrouwen.
• Meet to Change bijeenkomsten; Dit zijn groepsgesprekken met onderwerpen die aansluiten bij actuele thema’s en zijn voor de emancipatie van vrouwen.
• Themabijeenkomsten over geweld. Meld je via de website van Yasmin aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte gehouden wilt worden.
• Traject Veilig; Voor dit traject heeft Stichting Yasmin methodieken ontwikkelt waarmee afhankelijkheidsrelaties en risicofactoren van geweld worden aangepakt.

Kindermishandeling

www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl
De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid zet zich in voor volwassen slachtoffers van kindermishandeling. Deze stichting is opgericht door ervaringsdeskundige trainer en coach Hameeda Lakho. www.hameedalakho.nl
www.filmsforchange.nl
Stichting Films for Change zet zich in voor maatschappelijke bewustwording op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, kindermishandeling en genderongelijkheid.
Deze stichting is door Annette van der Knaap opgericht. Zij geeft regelmatig lezingen bij Stichting Yasmin en houdt workshops in het hele land over de gevolgen van kindermishandeling.

Slachtofferhulp

www.schadefonds.nl
Schadefonds voor slachtoffers van geweldsmisdrijven
www.slachtofferhulp.nl

gebeurtenissen/huiselijk-geweld/ | Achtergrondinformatie slachtofferhulp
www.safewomen.nl
Een online platform voor vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld.

Juridische hulp

www.langzs.nl
Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

www.boomadvocaten.nl
Danielle van den Hoogen, advocaat van Boom Advocaten in Leiden. Advocaat in strafrecht, familie- en jeugdrecht, met kennis en ervaring van psychisch geweld.

Lotgenotencontact en social media

www.ladyslinked.nl
Landelijk netwerk van ervaringsdeskundige buddy’s, lotgenoten en juristen.

Op social media is veel informatie te vinden. Deze informatie is niet altijd even betrouwbaar. Je kunt op bijvoorbeeld Facebook deelnemen in (vele) besloten groepen, maar let wel: je privacy/veiligheid is nooit gegarandeerd. Ook op Youtube is veel te vinden over alle vormen van geweld, in alle talen. Gebruik de zoektermen die het beste bij jouw situatie passen.

Psychische hulp

Om jarenlange (onnodige) therapie te vermijden: zoek een hulpverlener die zoveel mogelijk is gespecialiseerd in wat jij hebt meegemaakt en/of die zelf ‘ervaringsdeskundig’ is. Vraag hiernaar, zoek op internet, maak eerst (telefonisch) kennis, kijk of het klikt, vraag een ‘lotgenoot’ naar ervaringen en dergelijke.

Wat handvatten:
www.emdr.nl/wat-is-emdr
EMDR is een erkende therapievorm die veel door psychologen/therapeuten wordt gebruikt om trauma’s te verwerken.
www.verdwenenzelf.org
Deze site geeft gedegen en betrouwbare informatie over narcistisch misbruik.
Via e-mail kun je een lijst met in psychisch geweld gespecialiseerde therapeuten in jouw regio opvragen. In de regio Den Haag is bij voorbeeld Sibylle Leder (www.praktijkheerenvliet.nl) een deskundig therapeut.

 
Disclaimer Stichting Yasmin versie februari 2023

De informatie in deze factsheet is met zorg samengesteld. Toch kan Stichting Yasmin niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in deze factsheet aanvaard Stichting Yasmin geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie

Wij hebben alle belangrijke informatie op deze pagina verzameld en in een factsheet gezet. Dit is een lijst met adressen, websites en telefoonnummers waar jij terecht kunt voor hulp.