.
.
.
.

Stichting Yasmin ontvangt het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld met een pluim!

Op 3 december jl. nam Stichting Yasmin het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld in ontvangst bij PEP, dit werd officieel overhandigd door wethouder Kavita Parbhudayal.

Grote pluim
Om de 4 jaar wordt het vrijwilligersbeleid bekeken, daar was het dit jaar weer tijd voor. Het laatste certificaat werd in 2014 uitgereikt. “Stichting Yasmin komt zonder twijfel opnieuw in aanmerking voor de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige inzet Goed Geregeld, met een grote pluim!”, werd er door Fenna Noordermeer (directeur PEP) gezegd tijdens de uitreiking. Een mooi compliment! Nermin Altintas nam het certificaat samen met haar projectgroep in ontvangst: “Ik ben super blij met mijn 70 vrijwilligers en om de kwaliteit ook te waarborgen is 70 vrijwilligers een mooi aantal. Ik ben trots op ze!”

Een projectgroep van vijf vrijwilligers is aan de slag gegaan met het vrijwilligersbeleid. Iedere vrijwilliger vertegenwoordigde een onderdeel, zoals taalles, administratie, intake coach, pr, training en project uitrol in de wijken. Aan de hand van de vragenlijst is aandachtig besproken hoe Stichting Yasmin werkt met vrijwilligers, kortom of het vrijwilligersbeleid wel goed op orde is. Na een aantal bijeenkomsten van de projectgroep zijn alle bewijsstukken toegelicht en verstuurd naar het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Open en prettige sfeer met betrokken en enthousiaste vrijwilligers
“Nadat het NOV de stukken aandachtig heeft doorgenomen en gecontroleerd, kregen we te horen dat we het keurmerk Goed Geregeld hebben behaald met een pluim!”, aldus de projectgroep. “Dat is toch geweldig!”. Uit het eindbeoordelingsrapport van het NOV komt naar voren dat er bij Stichting Yasmin een open en prettige sfeer heerst en dat vrijwilligers betrokken en enthousiast zijn. Tevens is de documentatie goed op orde en het materiaal dat voor de vrijwilligers bestemd is, ziet er verzorgd uit in de huisstijl. De inbreng van vrijwilligers wordt ook op beleidsniveau gewaardeerd. Verder is het positief om te zien dat het Goed Geregeld-traject aanleiding is geweest, om nog flink wat puntjes op de i te zetten. Dat is ook precies de bedoeling van het traject: reflectie, leren en delen.

Tevredenheidsonderzoek
Bij de vorige beoordeling kreeg Stichting Yasmin de aanbeveling om haar vrijwilligers te vragen hoe tevreden zij zijn in de vorm van een cijfer. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt onder andere dat de vrijwilligers maar liefst een gemiddelde score van 8.3 (!) hebben gegeven voor het vrijwilligerswerk bij Yasmin.

Verbeterpunten
Het eindbeoordelingsrapport geef ook een aantal verbeterpunten. In het beleidsplan van Stichting Yasmin wordt als aandachtspunt de continuïteit van vrijwilligers, die coaching en begeleiding bieden, genoemd. Dit werk vraagt om vrijwilligers die zich langer binden. Een belangrijk aandachtspunt voor de beroepskrachten is zowel de werving van als het werken met vrijwilligers goed te evalueren. Momenteel dragen 70 vrijwilligers bij aan het doel van Stichting Yasmin.

Vrouwen kunnen bij Stichting Yasmin terecht voor informatie, voorlichting, advies, coaching, netwerkbijeenkomsten, taalcursussen en trainingen. Als vrijwilliger kunnen vrouwen er de nodige werkervaring opdoen die hen kan helpen aan een betaalde functie. Het is de plek waar vrouwen elkaar ontmoeten, contacten opbouwen, ervaringen uitwisselen en hun talenten ontwikkelen. De kracht van vrouwen wordt zo de kracht van Den Haag.