.
.
.
.

Project vrouw en veiligheid –  Preventie van huiselijk geweld in den Haag

Dit project is een onderdeel van de leerlijn Vrouw en Veiligheid van Stichting Yasmin. Wij zijn op 5 maart 2020 gestart en zijn nu in de voorbereidingsfase, maar door de coronacrisis hebben wij besloten om een paar activiteiten alvast uit te voeren.

Waarom dit project?

Huiselijk geweld is een van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland. Jaarlijks worden circa 500.000 mensen door iemand uit de familiekring mishandeld. Vrouwen zijn veel vaker slachtoffers van fysieke, geestelijke of seksuele mishandeling dan mannen en Den Haag heeft hogere cijfers van huiselijk geweld dan Rotterdam en Amsterdam. Het is bewezen dat de huidige aanpak van huiselijk geweld niet goed genoeg werkt en dat er meer moet gebeuren op het gebied van PREVENTIE.

Uit onderzoek weten wij het volgende: “Opgroeien in een gezin waar sprake is van mishandeling heeft invloed op de manier waarop kinderen zelf later intieme relaties aangaan en op hun kans om binnen die relaties dader of slachtoffer te worden van geweld”. Geen enkele vrouw wil dit voor haar kinderen en zou alles op alles zetten om dit te voorkomen. Yasmin wil dat ook, wij kiezen voor veiligheid, daarom zetten wij dit project in.

Doel

Ons project beoogt om in twee jaar het inzicht en de weerbaarheid van 960 vrouwen uit de gemeente Den Haag tegen huiselijk geweld te vergroten. Hierdoor kunnen wij de overdracht van huiselijk geweld van een generatie naar de andere voorkomen.

Welk effect wil Yasmin met dit project hebben?

Met dit project willen wij dat vrouwen voldoende informatie over huiselijk geweld hebben en dat zij hierover met andere vrouwen durven te spreken. Hiernaast willen wij dat onze deelneemsters inzicht ontwikkelen in de risico’s die zij lopen en de gevolgen van geweld op hun kinderen. Wij willen ook dat vrouwen bewust van hun eigen krachten worden om zichzelf en hun gezin te beschermen.

Voor wie?

In principe is het project gericht op Haagse vrouwen 18+ in het algemeen. Wij  gaan speciaal aandacht geven aan vrouwen die een moeilijke thuissituatie hebben.

Wat?

Het project is gericht op preventie van huiselijk geweld en omvat de volgende activiteiten:

  1. Meet to change tafels, over risico- en beschermende factoren van huiselijk geweld.
  2. Informatie-, motivatie- en reflectielinks, via sociaal media.

Vanwege de coronamaatregelen zijn we eerder met deze activiteit gestart. Via onze Facebookpagina hebben wij al diverse posts over huiselijk geweld en onze factsheet met links naar gespecialiseerde hulp gedeeld. Ga hier naar onze Facebookpagina.

  1. Training “Sterk” (aangepast en gericht op weerbaarheid) voor vrouwen in risico van huiselijk geweld.
  2. Begeleiding van vrouwen in risico van huiselijk geweld, richting zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Deze activiteit is al gestart vanwege de coronamaatregelen. Wij begeleiden momenteel 15 vrouwen en hebben wekelijks contact met hen, dit doen wij online en telefonisch. Wij staan open om nieuwe deelneemsters te ontvangen. Aanmelding is mogelijk via 0703631538 of 0611161101 (incl. whatsapp) of via e-mail info@stichtingyasmin.nl

  1. Training en begeleiding voor onze vrijwilligers en staf om hun deskundigheid te vergroten.
  2. Conferentie aan het eind van het project om bijdragen, knelpunten en aanbevelingen van het project met andere instanties uit het lokale veld te delen.
Samenwerking

Velen van onze deelneemsters komen naar Yasmin via andere maatschappelijke organisaties en via de hulpverlening. Dit geldt ook voor dit project, wij staan open voor wederzijdse doorverwijzing en samenwerking.

Onze aanpak

De activiteiten van dit project worden door een team van één projectmedewerker en 10 vrijwilligers uitgevoerd. Een groot deel van onze vrijwilligers heeft kennis en/of ervaring met huiselijk geweld. Onze benaderingswijze is gebaseerd op het ordeloos luisteren, de privacy van de deelneemsters bewaren, het stimuleren van de eigen kracht van vrouwen en het uitdragen van positieve oplossingsgerichte boodschappen in plaats van een probleemoriëntatie. Hierdoor kunnen onze deelneemsters hun eigen oplossingen construeren en de regie over hun eigen proces hebben.