.
.
.
.

Project vrouw en veiligheid –  Preventie van huiselijk geweld in den Haag

Dit project is een onderdeel van de leerlijn Vrouw en Veiligheid van Stichting Yasmin met als doel om in twee jaar het inzicht en de weerbaarheid van zo’n 960 vrouwen uit de gemeente Den Haag tegen huiselijk geweld te vergroten. Hierdoor willen wij voorkomen dat dit probleem van een generatie naar de andere doorgegeven wordt.

WAAROM DIT PROJECT?

Huiselijk geweld is een van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland en vrouwen zijn vaker slachtoffer van fysieke, geestelijke, financiële of seksuele mishandeling dan mannen.

In Den Haag is dit probleem groter dan in andere grote steden[1] en er moet meer gebeuren om geweld te voorkomen[2].

Volgens onderzoek kunnen kinderen door huiselijk geweld ernstig beschadigd raken, de gevolgen zijn vaak pas later zichtbaar en blijven levenslang. “Opgroeien in een gezin waar sprake is van mishandeling heeft invloed op de manier waarop kinderen zelf later intieme relaties aangaan en op hun kans om binnen die relaties dader of slachtoffer te worden van geweld[3]. Geen enkele vrouw wil dit voor haar kinderen en zou alles op alles zetten zodat zij in een veilige omgeving opgroeien. Yasmin wil daarbij helpen, wij kiezen ook voor veiligheid, daarom zetten wij dit project in.

 

WAT WIL YASMIN MET DIT PROJECT?

Met dit project willen wij dat vrouwen voldoende informatie over huiselijk geweld hebben en dat zij hierover met andere vrouwen durven en kunnen spreken. Hiernaast willen wij dat onze deelneemsters onveilige situaties kunnen herkennen en bewuster worden van de gevolgen van geweld op zichzelf en op de kinderen. Wij willen ook dat vrouwen bewust worden van hun eigen krachten om zichzelf en hun gezin te beschermen.

 

VOOR WIE?
  1. In principe is het project gericht op alle Haagse vrouwen 18+ die hun grenzen willen leren stellen en hun veiligheid  willen vergroten.
  2. Vrouwen die een moeilijke thuissituatie hebben gehad of risico’s lopen op geweld, kunnen door onze activiteiten in eigen kracht komen.
WAT en Waneer?

Het project omvat de volgende activiteiten:
(Voor meer informatie en aanmelding e-mail naar aanmelden@stichtingyasmin.nl, of  bel op 070 – 363 15 38)

Meet-to-change tafels Vrouw & veiligheid – Vanaf September 2020

De meet-to-change tafels zijn wekelijkse groepsgesprekken tussen vrouwen uit verschillende culturen. Via de meet-to-change tafels krijgen vrouwen informatie over huiselijk geweld, ontmoeten vrouwen elkaar en delen zij hun eigen ervaringen en oplossingen. Vrouwen worden bewuster over de risico’s en de gevolgen van geweld  op hun kinderen. Zij worden geprikkeld om hun kracht in te zetten op zoek naar veiligheid.

Informatie-, motivatie- en reflectieteksten, via social media

Wij delen via Facebook links en teksten die te maken hebben met het voorkomen van geweld in relaties.

Training Veilig – In November-december 2020

Weerbaarheid en sociale vaardigheden voor vrouwen die risico lopen op huiselijk geweld.

De training leert vrouwen om positiever naar zichzelf te kijken en hun zelfvertrouwen te vergroten. De vrouwen leren ook hoe ze onveilige situaties en relaties kunnen herkennen en hoe ze met hun stem en houding de eigen grenzen kunnen stellen om agressie te voorkomen of te stoppen.

De training duurt 6 weken (2 dagdelen per week) en wordt aan een groep van maximaal 12 vrouwen gegeven.

Begeleiding van vrouwen richting weerbaarheid, werk en opleiding en maatschappelijke participatie – Gestart in april 2020

Elke nieuwe deelneemster krijgt een intakegesprek. Hierin bespreekt zij met haar coach, haar situatie, uitdagingen, krachten, doelen en hulpvragen. De deelneemster krijgt te horen hoe de coach te werk gaat en over het aanbod van de leerlijn vrouw en veiligheid. Vervolgens gaat de deelneemster samen met haar coach aan haar doelen werken met speciale aandacht voor haar weerbaarheid en zelfstandigheid. De coach zorgt ook voor de juiste plaatsing van de vrouw binnen stichting Yasmin (trainingen, workshops naar werk en opleiding. Meet-to-change tafels, taalles, enz.), zodat zij in contact met andere vrouwen blijft en verder richting haar doelen groeit.

Training en begeleiding voor onze vrijwilligers en staf om hun deskundigheid te vergroten – Intern

De vrijwilligers van dit project krijgen, naast de algemene training, 1 of 2 specifieke trainingen per jaar over huiselijk geweld en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden.

SAMENWERKING

Velen van onze deelneemsters komen naar Yasmin via andere maatschappelijke organisaties en de hulpverlening. Dit geldt ook voor dit project, wij staan open voor wederzijdse doorverwijzing en samenwerking.

Dit project is mede mogelijk dankzij de financiële bijdrage van

ONZE AANPAK

De activiteiten van dit project worden door een team van één projectmedewerker en 10 vrijwilligers uitgevoerd. Deze worden nauwkeurig geselecteerd, het grootste deel heeft kennis en/of ervaring met huiselijk geweld en hun denkniveau is minimaal op MBO4. Wij luisteren zonder oordeel naar onze deelneemsters en bewaken hun privacy. Wij doen maatwerk en werken op basis van de doelen die de cliënt zelf stelt. Wij stimuleren de zelfwaardering en de eigen kracht van vrouwen en dagen ze uit om positieve oplossingen zelf te construeren in plaats van te blijven hangen in problemen of in een vicieuze cirkel.

Wat biedt dit project niet?

Onze Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers, wij zijn geen hulpverleningsinstantie. Vrouwen die in een ernstige en onveilige situatie zitten en/of hulpverlening nodig hebben krijgen van ons advies en informatie om zichzelf bij de juiste instantie aan te melden. (Zie voor informatie over adressen onze factsheet).Wij werken niet met onvrijwillige vrouwen. Vrouwen die naar ons komen, hebben voldoende eigen motivatie en worden door niemand gedwongen om deel te nemen aan onze activiteiten.

[1] https://gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/den-haag/themas/kwetsbaar/huiselijk-geweld-en-ouderenmishandeling

[2] Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019-2022, p.3

[3] Atria en Jonker Verwey Instituut, 2016: Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU. Verkenning van wat werkt.  Samenvattende Conclusie, p. 61.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding e-mail naar aanmelden@stichtingyasmin.nl, of  bel op 070 – 363 15 38