In Nederland verleent 1 op de 4 volwassenen mantelzorg. 69 % van de mantelzorgen is een vrouw.

Onder deze groep bevindt zich een groeiende groep ouder wordende migranten. Naar schatting bereiken in 2025 zo’n 445.000 migranten de leeftijd van 65 jaar en ouder. Veel van deze ouderen zijn kwetsbaar in onze samenleving. Zij wonen vaker in minder goede omstandigheden en / of in niet- aangepaste huizen (zorgondersteunend), hun gezondheid is minder goed en angst, depressie en dementie komt vaker voor. Ondanks de slechte gezondheidssituatie, maken deze ouderen minder gebruik van de (thuis)zorg. Ze prefereren familie boven professionele zorg.

Door culturele opvattingen en veelal de taalbarrière van migrantenouderen zal de behoefte aan mantelzorgers toenemen. Meestal zullen de mantelzorg taken waarbij traditionele verwachtingen op de schouders van vrouwen rusten, ook bij hen terecht komen.

Onderzoek

Uit het onderzoek van Forum onder mantelzorgers met een migratieachtergrond toont aan dat deze groep gemiddeld 44 uur per week gedurende ruim 8 jaar besteedt aan zorgverlening. Door het verlenen van intensieve (mantel)zorgtaken raken mantelzorgers met een migratieachtergrond overbelast. Dit zien wij binnen stichting Yasmin ook.

Mantelzorgers hebben niet of nauwelijks tijd om te investeren in eigen persoonlijke ontwikkeling. Door niet te kunnen investeren in de eigen ontwikkeling raken vrouwen meer en meer in een geïsoleerde positie en slechte gezondheid hierdoor ontstaat een niet overbrugbaar afstand tot de arbeidsmarkt.

Kwetsbaar

Gezien de toename van ouderen met een migratieachtergrond en de daarbij komende complexe problemen, ( taalbarrière, sociaal- economische positie, culturele en emotionele denkpatronen) onbekendheid met het zorgstelsel, wantrouwen en versoberen van de WMO komt de zorg op de schouders van vrouwen neer die zich al in een geïsoleerde positie bevinden en hierdoor kwetsbaar zijn.

De gesignaleerde grote uitval, disbalans tussen daadkracht en draaglast, heeft Yasmin tot het besluit gebracht om meer aandacht te besteden aan mantelzorgers. Dit willen wij doen met het ontwikkelen en uitvoeren van het project “Jij en Mantelzorg”.

Onze bijdrage

Wij hebben geleerd dat wij als vrijwilligersorganisatie, met onze kennis, ervaring en bekendheid met de doelgroep, in een ideale positie verkeren om bij te dragen aan de bewustwording, vitaliteit en zelfsturend vermogen van geïsoleerde vrouwen. Om dit nog beter te doen reikt Yasmin uit naar deze doelgroep en heeft voor ‘de vrouwelijke mantelzorger ‘ diverse activiteiten ontwikkelt,

Investeer nu in jezelf

Ontwikkel je verder, doe mee en draag bij aan een inclusieve en veilige samenleving.