In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Stichting Yasmin jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

1. Inleiding

De privacyverklaring kan worden aangepast door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Stichting Yasmin

Stichting Yasmin is het participatiecentrum voor alle Haagse vrouwen die hun talenten willen ontwikkelen of die zich willen inzetten voor de Haagse maatschappij. Dit doen we door activiteiten/cursussen, trainingen, persoonlijke coaching, informatie en advies te geven. Stichting Yasmin is een stichting, met bestuur, beroepskrachten en vrijwilligers.

3. Doel gegevensverwerking

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Yasmin. Deze worden hieronder toegelicht.

a. Het versturen van nieuwsbrieven

Stichting Yasmin stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op informatieverstrekking en kennisdeling. Jouw voornaam, achternaam, (eventueel) organisatie en e-mailadres worden verzameld via het formulier op de website van Stichting Yasmin en worden bewaard in het e-mailsysteem van Mailchimp en de participatieladder (die intern door jouw coach wordt ingevuld).
Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je met jouw persoonlijke gegevens voor bepaalde trainingen, bijeenkomsten e.d. aan te melden.

b. Aanmelden via contactformulieren

Naast de aanmelding voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens ook verzameld als je één van de formulieren invult op de website van Stichting Yasmin.
• Het algemene contactformulier
• Het formulier aanmelden als vrijwilliger
• Het inschrijfformulier voor een activiteit/training/cursus
In deze formulieren worden alleen de benodigde gegevens gevraagd om te kunnen reageren op jouw vragen, je aan te melden als vrijwilliger, je in te schrijven voor een activiteit of training. Je kunt denken aan je naam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag/opmerking of vaardigheden.

c. Intake participatieladder (p-ladder)

Tijdens een intakegesprek verzamelen wij jouw gegevens om betere inzicht te krijgen in je situatie, je positie op de P-ladder, je vraag te verduidelijken en je wensen en behoeftes in kaart te brengen. Daarnaast worden er verslagen gemaakt van gesprekken en afspraken gepland voor verdere begeleiding. Deze gegevens hebben wij nodig om je beter van dienst te zijn. Je gegevens worden online ingevuld en worden niet gedeeld met derden. Alleen medewerkers en Intakeadviseurs van Stichting Yasmin hebben toegang tot je gegevens met een persoonlijk inlogcode en wachtwoord.

De volgende gegevens worden voor de P-ladder verzameld:
Naam/adres/woonplaats, emailadres, telefoonnummer, opleiding, werk, taalniveau, contacten doorverwijsadres, vrijwilligerswerk, nationaliteit, moedertaal, aandachtspunten, trainingen/activiteiten die je volgt en je beschikbare tijd.
Als je hiervoor toestemming geeft, verwerken wij je gegevens.

4. Ontvangers

De gegevens die Stichting Yasmin van jou ontvangt worden beheerd door middel van:

a. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voor- en achternaam en (eventuele) organisatie automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

b. Hostnet

De website van Stichting Yasmin wordt gehost bij Vevida BV (KvK nr: 02079565). Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vevida BV. Het privacybeleid van Vevida BV vind je hier. De website van Stichting Yasmin is beveiligd en heeft een SSL-certificaat.

c. Participatieladder

Je gesprekken met een intakeadviseur van Stichting Yasmin worden ingevoerd op het online platform Participatieladder. Yasmin heeft via een wachtwoordregeling toegang tot invoeren en beheren van je gegevens.

5. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Yasmin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

a. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, naam en organisatie worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je wilt. Onderaan elke nieuwsbrief vind je daarvoor een link of je kan je uitschrijven door een e-mail te sturen naar .

b. Contactformulieren

Op het moment dat je via de website van Stichting Yasmin een contactformulier invult, worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die gegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

c. Participatieladder

De gegevens die wij verzamelen via de intake- en adviesgesprekken worden opgeslagen in de Participatieladder. Jij kan je laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar of contact op te nemen via telefoonnummer 070-3631538. In opdracht van Stichting Yasmin worden na twee jaar je gegevens verwijderd.

6. beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Stichting Yasmin worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.
De computers en laptops die jouw gegevens kunnen openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord P-ladder. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk via het IP-adres van Stichting Yasmin aan de Brouwersgracht, en ook op de locaties Moerwijk en Bouwlust.

7. Jouw rechten

a. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Yasmin zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Yasmin. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

b. Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om deze te laten rectificeren door Stichting Yasmin. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url (link) onderaan elke nieuwsbrief.

c. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Yasmin worden bewaard? Dan heb je het recht om deze te laten wissen. Alleen als wij de gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, kunnen wij niet aan een verzoek tot wissen voldoen.

d. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Stichting Yasmin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

e. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stichting Yasmin jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via onder toezending van je NAW-gegevens.

8. Plichten

Stichting Yasmin verwerkt jouw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat wij de gegevens nodig hebben om onze taak (het kunnen helpen van jou en andere vrouwen) goed te kunnen uitoefenen, maar daarbij niet meer gegevens verzamelen dan wat we echt nodig hebben. Ook houden we goed rekening met jouw privacy: de gegevens zijn alleen in te zien door de medewerkers van Yasmin op onze locatie op de Brouwersgracht in Den Haag en worden als ze niet meer nodig zijn na twee jaar vernietigd. In sommige gevallen vragen we je ook om je nationaliteit of etnische achtergrond te mogen verwerken. Dit doen we alleen als je dat zelf goed vindt en hier toestemming voor geeft. Datzelfde geldt voor het verwerken van gegevens over je gezondheid: als je bepaalde fysieke of mentale beperkingen hebt, slaan we dat alleen op als jij daar toestemming voor geeft.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Yasmin de betreffende dienst niet aanbieden en kan geen goede ondersteuning of begeleiding geven.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting Yasmin met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting Yasmin behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Stichting Yasmin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Yasmin te beschermen. Daarbij zullen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door stichting Yasmin neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens! Ook als je vragen hebt, kun je contact opnemen.

070- 3631538

Brouwersgracht 2H

2512 ER Den Haag 

KVK Nr 41153613