.
.
.
.

Privacyverklaring Stichting Yasmin

Dit is de privacyverklaring van Stichting Yasmin

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stichting Yasmin.

00. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01.  Stichting Yasmin

Dit is de privacyverklaring van Stichting Yasmin. Stichting Yasmin is een Participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag dat zich richt op maatschappelijke- en arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit doen we door activiteiten/cursussen, trainingen, persoonlijke coaching, informatie en advies.

Er zijn situaties waarin je gegevens door Stichting Yasmin verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door stichting Yasmin neem dan gerust contact op!

info@stichtingyasmin.nl  | 070- 3631538 | Brouwersgracht 2A| 2512 ER | Den Haag  | KVK Nr 41153613

Stichting Yasmin is een stichting, met bestuur, beroepskrachten en vrijwilligers.

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Yasmin. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Stichting Yasmin stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op informatie en kennisdeling over Stichting Yasmin. Je voornaam, achternaam, organisatie en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Yasmin en worden bewaard in e-mailsysteem van Mailchimp en participatieladder.

Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Aanmelden via contactformulieren

Jouw gegevens worden ook verzameld als je één van de formulieren invult op de website van Stichting Yasmin.

  • Het algemene contactformulier
  • Het formulier aanmelden als vrijwilliger
  • Het inschrijfformulier voor een activiteit/training/cursus

In deze formulieren worden alleen de benodigde gegevens gevraagd om te kunnen reageren op jouw vragen, je aan te melden als vrijwilliger, je in te schrijven voor een activiteit of training. Je kunt denken aan je naam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag/opmerking of vaardigheden.

Intake Participatieladder (P-ladder)

Tijdens een intakegesprek verzamelen wij jouw gegevens om betere inzicht te krijgen in je situatie, je positie op de P-ladder, je vraag te verduidelijken en je wensen en behoeftes in kaart te brengen. Daarnaast worden er verslagen gemaakt van het gesprek en afspraken gepland voor verdere begeleiding van je vraag. Deze gegevens hebben wij nodig om je beter van dienst te zijn.   Je gegevens worden online ingevuld en worden niet gedeeld met derden. Alleen medewerkers en Intakeadviseurs van Stichting Yasmin hebben toegang tot je gegevens met een persoonlijk inlogcode en wachtwoord.

De volgende gegevens worden verzameld:

Naam/adres/woonplaats, emailadres, telefoonnummer, opleiding, werk, taalniveau, contacten doorverwijsadres, vrijwilligerswerk, nationaliteit, moedertaal, aandachtspunten, instrumenten en je beschikbare tijd.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om contact met je te kunnen opnemen.

Google Analytics

De website van Stichting Yasmin verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou te informeren over de activiteiten van Stichting Yasmin.

03. Ontvangers

De gegevens die Stichting Yasmin ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voor- en achternaam en eventueel organisatie automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

Hostnet

De website van Stichting Yasmin wordt gehost bij Vevida BV (KvK nr: 02079565). Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vevida BV. Het privacybeleid van Vevida BV vind je hier. De website van Stichting Yasmin is beveiligd en heeft een SSL-certificaat.

Participatieladder

Je gesprekken met een Intakeadviseur van Stichting Yasmin worden ingevoerd op het online platform Participatieladder van Lost Lemon BV (Kvk nr: 32118691). Je gegevens worden door Lost Lemon BV beheerd en opgeslagen. Yasmin heeft via een wachtwoordregeling toegang tot invoeren en beheren van je gegevens.

04.  Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Yasmin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, naam en organisatie worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt. Onderaan elke nieuwsbrief vind je daarvoor betreffende links of door een mail te sturen naar info@stichtingyasmin.nl.

Contactformulieren

Op het moment dat je via de website van Stichting Yasmin een contactformulier invult, worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

participatieladder

De gegevens die wij verzamelen via de Intakeadviesgesprekken en opslaan in de participatieladder bij Lost Lemon BV is voor onbepaalde tijd. Jij kan je laten uitschrijven door een mail te sturen naar info@stichtingyasmin.nl of contact op te nemen via telefoonnummer 070-3631538

05.  Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stichting Yasmin worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord P-ladder van Lost Lemon BV is ook alleen toegankelijk via de IP-adres van Yasmin, en de locaties Moerwijk, Bouwlust en Laak.

06.  Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Yasmin vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Yasmin. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Yasmin. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url (links) onderaan elke emailnieuwsbrief.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Yasmin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Yasmin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stichting Yasmin jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@stichtingyasmin.nl onder toezending van je NAW-gegevens.

07.  Plichten

Stichting Yasmin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het behalen van gestelde doelstellingen van de Stichting. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Stichting Yasmin via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht of gedeeld worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Yasmin de betreffende dienst niet aanbieden en kan geen goede ondersteuning of begeleiding geven.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting Yasmin met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting Yasmin  behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Stichting Yasmin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Yasmin te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@stichtingyasmin.nl  | 070- 3631538 | Brouwersgracht 2A| 2512 ER | Den Haag  | KVK Nr 41153613