Voor veel vrouwen is Yasmin een basis van waaruit ruimte is om te groeien. De tafelgesprekken zijn een goede gelegenheid om elkaar in dit proces te benaderen en zo ook van elkaar te kunnen leren.

  • De tafelgesprekken van Meet to Change zijn vrijblijvende, wekelijkse bijeenkomsten tussen vrouwen van diverse culturele achtergronden.
  • Er komen allerhande, eigentijdse onderwerpen voorbij waarbij vrouwen ideeën, visie, kennis en/of ervaringen kunt delen met andere vrouwen. Iedere maand is er een thema met elke week een ander onderwerp wat daarbij past.
  • De Meet to Change omvat vraagstukken met een persoonlijk tintje en / of kunnen meer maatschappelijke gericht zijn.

Yasmin schept een geborgen omgeving waarbinnen we respectvol met elkaar omgaan.

Waarom meedoen?

Met meedoen aan de gesprekstafels vergroten vrouwen hun algemene kennis.

Je krijgt meer inzicht over wat er speelt in de maatschappij waardoor je hierover kunnen reflecteren. We praten bijvoorbeeld over veiligheid in relaties, gezondheid, opvoeding, politiek, werk, financiën et cetera en alles wat hiermee van doen heeft.

Door op een ontspannen manier met elkaar te praten kan men bepaalde onderwerpen vanuit een andere invalshoek bekijken maar ook zekerder worden over de eigen inzichten.

Misschien merkt een deelneemster dat ze ineens ergens toch wel een duidelijke mening over heeft, ziet een andere invalshoek m.b.t. een onderwerp of weet zelf iets in te brengen. Dit mag allemaal besproken worden.

  • Vrouwen zijn met andere vrouwen in verbindingen en blijven tegelijkertijd op de hoogte van actuele onderwerpen.
  • Iets wat speelt in de maatschappij kan invloed hebben op ieders leven (m/v/x) en / of hoé iemand in het leven staat. Dit maakt erover ‘kunnen’ praten best belangrijk.
  • Door deze gesprekstafels krijgen deelneemsters meer inzicht in bepaalde risico’s of zien oorzaak en gevolg met betrekking tot zichzelf en/of hun omgeving.
  • Vrouwen kunnen persoonlijke voorkeuren en/of grenzen ontdekken wat maakt dat oplossingsgericht denken mogelijk wordt.

Waar en wanneer?

Wekelijks op vrijdag
Locatie: Leyweg 849
van 09:30 uur t/m 11:30 uur

Wekelijks op dinsdag
(Zelfde topic als vrijdag
bij Leyweg)
Locatie: Brouwersgracht 2H
van 09:30 uur t/m 11:30 uur
—-
Wekelijks op donderdag
Locatie: Leyweg 849
van 09:30 uur t/m 11:30 uur

Wekelijks op vrijdag
(zelfde topic als donderdag op Leyweg)
Locatie: Brouwersgracht 2H
van 09:30 uur t/m 11:30 uur

Aanmelden is niet noodzakelijk maar we stellen het wel op prijs.

Bekijk onze kalender voor de aankomende Meet to Change (M2C) gesprekstafels.

Week van Evenementen