.
.
.
.

Geweld achter de voordeur in profiel Haagse burgemeester

Op woensdag 29 januari werd de profielschets van de nieuwe Haagse burgemeester besproken binnen de commissie bestuur van de Haagse gemeenteraad. De concept-profielschets bleek een lijvige eisenlijst van zes pagina’s zonder dat aanpak van huiselijk geweld of veiligheid achter de voordeur werden benoemd, zo ontdekte een ervaringsdeskundige van vrouwencentrum Yasmin. Zij maakte van de mogelijkheid gebruik om in te spreken en hiermee de gemeenteraad te overtuigen dit belangrijke punt alsnog mee te nemen in de profielschets. En met succes, het inspreken kreeg tijdens het debat niet alleen veel bijval van de raadsleden, het punt van de inspreekster wordt meegenomen in de aangepaste profielschets. In de notulen van de vergadering staat letterlijk als conclusie verwoord: “De voorzitter concludeert dat er een gewijzigd voorstel komt (korter en scherper op de genoemde punten). Ook het punt van de inspreker over geweld achter de voordeur wordt toegevoegd.” 

Lees hier de inspreektekst van ervaringsdeskundige Tara: “Het loont om je stem te laten horen!”