.
.
.
.

Geschiedenis

Stichting Yasmin opende op 21 maart 1982 haar deuren. Het begon als ontmoetingscentrum voor Turkse, Berberse en Marokkaanse vrouwen, om hen de mogelijkheden te geven zich binnen de Haagse samenleving te ontplooien. Van ontmoetingscentrum in de jaren tachtig, centrum voor emancipatie, integratie en participatie in de jaren negentig groeide Stichting Yasmin uit tot een multiculturele vrouwenorganisatie. Een participatiecentrum dat zich meer richt op bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van Haagse vrouwen, naast ontmoetingen en laagdrempelige activiteiten.

Voorgeschiedenis
Vanaf de zestiger jaren kwamen veel Turkse en Noord-Afrikaanse migranten naar Nederland om werk te zoeken. In de jaren zeventig volgden de echtgenotes en kinderen, in het kader van de gezinshereniging. Veel vrouwen merkten dat ze terecht kwamen in een land waarvan ze de taal en cultuur niet kenden. Het contact met landgenoten was beperkt of afwezig.

Om hierin verandering te brengen, werd in 1978 het project Ontmoetingen Buitenlandse Vrouwen gestart. In 1980 besloot gemeente Den Haag op initiatief van het Regionaal Centrum Buitenlanders het Stedelijk Activiteitencentrum voor Migrantenvrouwen Yasmin op te zetten, in het pand aan de Brouwersgracht. De officiële opening van Huize Yasmin vond op 21 maart 1982 plaats, door Hedy d’Ancona, de toenmalige staatssecretaris van Emancipatie. In de eerste jaren na de opening bewees Yasmin al snel haar bestaansrecht. Huize Yasmin werd vooral de plek waar Turks, Arabisch en Berbers sprekende vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en activiteiten kunnen doen. In 1985 gaat het centrum op eigen kracht verder als Stichting Yasmin, met een eigen bestuur en een eigen staf.

Voor alle Haagse vrouwen
In 2012, als Stichting Yasmin 30 jaar bestaat, wordt Yasmin een participatiecentrum. De nadruk komt nu meer te liggen maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie. Yasmin streeft naar (economische) zelfstandigheid van vrouwen. Dat gebeurt door bewustwording en persoonlijke ontwikkeling door trainingen, persoonlijke begeleiding en groepscoaching.

Als geen ander weet Stichting Yasmin vrouwen met allerlei achtergronden in Den Haag uit hun (dreigend) isolement te halen. Veel van de vrouwen die het hebben aangedurfd hun eerste stappen richting Stichting Yasmin te zetten, zijn inmiddels actief en betrokken in de Haagse samenleving. Yasmin heeft bewezen dat ze in staat is om heel verschillende groepen vrouwen aan zich te binden. Zij heeft uiteenlopende generaties in hun emancipatieproces en persoonlijke ontwikkeling effectief weten te ondersteunen.

Daarom is Yasmin er voor alle vrouwen in Den Haag!

Zodat alle Haagse vrouwen, ongeacht afkomst, leeftijd of opleidingsniveau, kunnen profiteren van de expertise en ervaring van Yasmin!