.
.
.
.

Geschiedenis

Stichting Yasmin opende op 21 maart 1982 haar deuren. Het begon als ontmoetingscentrum voor Turkse, Berberse en Marokkaanse vrouwen, om hen de mogelijkheden te geven zich binnen de Haagse samenleving te ontplooien. Van ontmoetingscentrum in de jaren tachtig, centrum voor emancipatie, integratie en participatie in de jaren negentig groeide Stichting Yasmin uit tot een multiculturele vrouwenorganisatie. Een participatiecentrum dat zich meer richt op bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van Haagse vrouwen, naast ontmoetingen en laagdrempelige activiteiten.

Voorgeschiedenis
Vanaf de zestiger jaren kwamen veel Turkse en Noord-Afrikaanse migranten naar Nederland om hier te werken. In de jaren zeventig volgden echtgenotes en kinderen in het kader van de gezinshereniging. Vrouwen kwamen terecht in een land waarvan ze de taal en cultuur niet kenden. Het contact met landgenoten was beperkt of afwezig.

Om hierin verandering te brengen, werd in 1978 het project Ontmoetingen Buitenlandse Vrouwen gestart. In 1980 besloot de gemeente Den Haag op initiatief van het Regionaal Centrum Buitenlanders het Stedelijk Activiteitencentrum voor Migrantenvrouwen Yasmin op te zetten, in het pand aan de Brouwersgracht. De officiële opening van Huize Yasmin vond plaats op 21 maart 1982 en werd verricht door Hedy d’Ancona, de toenmalige staatssecretaris van Emancipatie. In de eerste jaren na de opening bewees Yasmin al snel haar bestaansrecht. Huize Yasmin werd vooral de plek waar Turks, Arabisch en Berbers sprekende vrouwen elkaar konden ontmoeten, ervaringen uitwisselen en activiteiten konden doen. In 1985 gaat het centrum op eigen kracht verder als Stichting Yasmin met een eigen bestuur en een eigen staf.

Voor alle Haagse vrouwen
In 2012, als Stichting Yasmin 30 jaar bestaat, wordt Yasmin een participatiecentrum. De nadruk komt meer te liggen maatschappelijke participatie. Yasmin streeft naar (economische) zelfstandigheid van vrouwen. Dat gebeurt door bewustwording en persoonlijke ontwikkeling door trainingen, individuele begeleiding en groepscoaching.

Als geen ander weet Stichting Yasmin vrouwen met allerlei achtergronden in Den Haag uit hun (dreigend) isolement te halen. Veel van de vrouwen die het hebben aangedurfd hun eerste stappen richting Stichting Yasmin te zetten, zijn inmiddels actief betrokken in de Haagse samenleving. Yasmin heeft bewezen dat ze in staat is om heel verschillende groepen vrouwen aan zich te binden. Zij heeft uiteenlopende generaties in hun emancipatieproces en persoonlijke ontwikkeling effectief weten te ondersteunen.

Yasmin is er voor alle Haagse vrouwen!

Alle Haagse vrouwen, ongeacht afkomst, leeftijd of opleidingsniveau, kunnen profiteren van de expertise en ervaring van Yasmin! Echter, veel vrouwen beschikken niet over voldoende financiële middelen of mogelijkheden (zoals kinderopvang) om de locatie van Yasmin aan de Brouwersgracht te bezoeken. Met name in stadsdeel Escamp leven veel vrouwen op of onder de armoedegrens. Vanwege de afstand naar het centrum van Den Haag kan deze groep vrouwen niet deelnemen aan trainingen en activiteiten op de locatie van Yasmin aan de Brouwersgracht. Yasmin heeft jarenlang trainingen en workshops verzorgd in de diverse wijkcentra en in de Shalomkerk in stadsdeel Escamp. De behoefte aan een eigen tweede locatie bleef echter groeiende.

Opening vrouwencentrum Yasmin Leyweg

Op 31 januari 2020 is de tweede locatie van vrouwencentrum Yasmin aan de Leyweg 849 officieel in gebruik genomen. Mede dankzij de bijdrage van het Oranje Fonds van € 18.000,- heeft Yasmin deze locatie in Escamp kunnen openen waardoor alle activiteiten van Yasmin voor nog meer Haagse vrouwen bereikbaar zijn geworden. Net zoals op de Brouwersgracht biedt Yasmin op deze locatie vrouwen een laagdrempelige omgeving om hun talenten te ontwikkelen en hen te begeleiden naar opleiding en/of (vrijwilligers)werk. Vrouwen kunnen hier in een veilige omgeving trainingen volgen, ervaringen uitwisselen en elkaar versterken.

Omdat ‘iedereen’ weet dat Yasmin een stichting is, hebben directie en bestuur begin 2020 besloten om het woord stichting voortaan zoveel mogelijk weg te laten en het woord ‘participatiecentrum’ in het logo te vervangen door de anno 2020 beter passende woorden: vrouwencentrum Den Haag.

Over vrouwencentrum Yasmin

Vrouwencentrum Yasmin is bedoeld voor Haagse vrouwen die hun talenten willen ontwikkelen en zich actief willen inzetten voor de samenleving. Met trainingen, activiteiten en workshops begeleidt Yasmin vrouwen op weg naar een opleiding of (vrijwilligers)werk. Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling staan centraal op weg naar economische zelfstandigheid.