.
.
.
.

Emancipatie is nog lang niet af, stem daarom op een vrouw deze gemeenteraadsverkiezingen!

Vandaag was bij Stichting Yasmin het online emancipatie debat met zes verschillende kandidaat raadsleden: Caroline Verduin (D66), Caroline Peeck (VVD), Mikal Tseggai (PvdA), Lenne Baboeram (Groen Links), Funda Ileri (DENK) en Fatima Faid (Haagse Stads partij).  Er waren 35 vrouwen online aanwezig en 35 vrouwen in het pand aanwezig die het debat hebben gevolgd.

Aan de hand van de stelling dat emancipatie voltooid is, bleek dat alle kandidaat raadleden benadrukten dat emancipatie nog steeds noodzakelijk is en vooral het gebied van: veiligheid van vrouwen en arbeidsparticipatie en gelijke beloning.

Veiligheid

Voor veiligheid van vrouwen en tegen straat-intimidatie willen alle partijen hard inzetten. Caroline Peeck van de VVD wil een ‘vrouw en veilig coalitie’ opzetten, zodat vrouwen solidair zijn en zelf mee kunnen denken wat nodig is. Daarnaast wil de VVD dat straat-intimidatie strafrechtelijk wordt aangepakt. Caroline Verduin vanuit D66 noemde dat de meldpunten laagdrempeliger gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld bij scholen. Maar ook moeten vrouwen in verschillende talen te horen krijgen waar zij terecht kunnen om huiselijk geweld te melden.

Economische zelfstandigheid

Qua arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid lopen vrouwen nog steeds achter. Voor het werk wat ze doen, verdienen vrouwen gemiddeld 15 % minder dan mannen. Dat komt erop neer dat vrouwen ongeveer drie maanden salaris per jaar minder krijgen dan mannen! Dat is niet acceptabel volgens Mikal Tseggai van de PvdA; er moet daarom geïnvesteerd worden in onderwijs en meer kansen op werk. Vrouwen moeten met hun kind naar school gaan, zodat zij meer kans krijgen om zich te ontwikkelen, de taal te leren, een opleiding of computerlessen te volgen. Een ‘familieschool’ voor het hele gezin. Lenne Baboeram van Groen Links benadrukte dat de kinderopvang erg belangrijk is, zodat vrouwen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en te werken. Kinderopvang is nu alleen voor werkende vrouwen gratis. De Gemeente kan in de toekomst kinderopvangplekken inkopen zodat vrouwen die werken aan hun ontwikkeling daar ook gebruik van kunnen maken. Het is nodig om de juiste faciliteiten te bieden, waardoor vrouwen zich ondersteunt voelen. Fatima Faid van de Haagse Stadspartij wil dat hoogopgeleide migranten sneller aan het werk gaan in Den Haag. De Gemeente kan in gesprek gaan met werkgevers om  afspraken te maken zodat zij meer werk kunnen bieden voor deze vrouwen.

Leefbaarheid

Naast deze onderwerpen werd er ook gesproken over de leefbaarheid in de wijken. Funda Ileri van DENK pleitte voor een ‘deltaplan’, waarbij er meer groen in de wijk komt en meer activiteiten voor jongeren, zodat zij meer plezier hebben in hun wijk en er minder overlast zal zijn. Vanuit de vrouwen van Yasmin waren er ook veel klachten over vuilnis dat naast containers wordt gezet. En dat er in de Schilderwijk en Transvaal geen gescheiden huisafval wordt opgehaald. De vrouwen moeten dan met hun flessen en oud papier naar andere wijken. De VVD wil vooral inzetten op camera’s naast de containers waardoor huisvuil niet langer wordt gedumpt en er boetes uitgedeeld kunnen worden. Vanuit DENK vonden zij camera’s geen goed idee voor de privacy van bewoners.

Gezondheid en eenzaamheid  

De vrouwen bij Stichting Yasmin vertelden dat veel vrouwen zich de afgelopen 2 jaar erg eenzaam hebben gevoeld, ook door de coronamaatregelen. Vanuit D66 werd gepleit dat buurthuizen erg belangrijk zijn om elkaar te ontmoeten en gevoel van thuis te krijgen. Ook de bibliotheken moeten weer terug in de wijk, want ook daar kunnen vrouwen gemakkelijk terecht. Laaggeletterdheid zorgt ook voor een slechte gezondheid en armoede, dus het is belangrijk om daar ook aandacht voor te houden. Fatima Faid van de Haagse stadspartij pleitte dan ook voor een ‘zorg-netwerk’, waarbij ook armoede en eenzaamheid op de agenda staan. Want door schulden krijgen veel vrouwen ook stress. Mikal Tseggai van de PvdA heeft hiervoor een plan ingediend om mensen met grote schulden eerst een aantal maanden rust te geven van de incassobureaus, zodat zij daarna langzaam kunnen gaan afbetalen. Tenslotte benadrukte Lenne Baboeram van Groen Links dat het ook op scholen nodig is om meer aandacht te geven aan gezond eten.

Alle kandidaat raadsleden waren blij met het debat en zij willen graag jaarlijks een emancipatiedebat om als raadsleden scherp te blijven en emancipatie op de kaart te houden. Verder willen ze dat er meer budget vrijgemaakt wordt voor emancipatie. Ze zetten zich ervoor in dat er weer een Wethouder Emancipatie komt in Den Haag!

 

Maak gebruik van je stemrecht en ga op 16 maart stemmen op een vrouw!!!