.
.
.
.

De kracht van vrouwen in de politiek

Ga vooral stemmen en het liefst op een vrouw! Dat is de korte en krachtige samenvatting van de online politieke bijeenkomst met vrouwelijke rolmodellen die Stichting Yasmin organiseerde. Politiek en democratie zijn te belangrijk om aan mannen over te laten.

Maar liefst 85 vrouwen met een hele diverse culturele achtergrond waren aanwezig bij de bijeenkomst die georganiseerd werd in het kader van internationale vrouwendag. Zij legde acht politieke power vrouwen het vuur na aan de schenen. Vrouwen die bij de komende verkiezingen op de lijst staan voor de Tweede Kamer waren aanwezig: Bente Becker (VVD), Nevin Özütok (GroenLinks) en Serpil Ates (GroenLinks ),Kirsten van den Hul en Mikal Tseggai (PvdA), Salima Belhai (D66) en Fonda Sahla (D66) en Henna Mathura (CDA).

Wethouder Bert van Alphen opende de bijeenkomst. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat vrouwen actief zijn in de politiek en dat hij trots was op de Haagse raadsleden die meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen.

Tijdens de bijeenkomst werden diverse vragen gesteld aan de Kamerleden over emancipatie, arbeidsparticipatie van vrouwen, de zorg en huiselijk geweld. Opvallend was dat alle partijen het eens waren dat er meer aandacht moet komen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Nog steeds is het moeilijk voor migrantenvrouwen om een opleiding te gaan volgen of aan het werk te komen. Yasmin zet zich al jaren in voor deze doelgroep. In de praktijk zijn er een aantal structurele problemen waar nog steeds veel vrouwen tegenaan lopen. Zo hebben deze vrouwen meer taalonderwijs nodig of een schakeljaar om door te stromen naar opleidingen. Maar ook mogelijkheden om bij een werkgever te leren en te werken. Tenslotte is kinderopvang een belemmering, voor veel moeders is dat te duur, waardoor zij niet kunnen meedoen in de samenleving. De kandidaat Kamerleden van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD pleiten voor gratis kinderopvang! Want gratis kinderopvang heeft een dubbele opbrengst; de kinderen kunnen zo hun taalniveau verhogen en de moeders hebben hun handen vrij om een opleiding te volgen of aan het werk te gaan.

Mikal Tseggai van de PvdA en Nevin Özütok GroenLinks hadden ook veel oog voor de gelijke positie van vrouwen, zij willen dat vrouwen nu eindelijk hetzelfde loon verdienen als mannen. Bovendien noemden zij dat er veel armoede is onder de eenoudergezinnen en hun kinderen. Fonda Sahla (D66)

wil meer kansen voor de talenten van jonge meiden in het onderwijs, zij heeft de Weekendschool voor kinderen mee opgezet in de Schilderswijk en Transvaal.

Kirsten van den Hul (PvdA) pleitte vooral voor de veiligheid van vrouwen, als Kamerlid heeft zij de ervaring dat er weinig oog is voor slachtoffers van psychisch geweld, terwijl er helaas veel vrouwen en meisjes zijn die dit dagelijks doormaken. Zij maakt zich hard als Kamerlid om een initiatiefvoorstel in te dienen tegen huiselijk geweld in de Tweede Kamer. Ook Serpil Ates (GroenLinks) benadrukte hoe belangrijk het is dat vrouwen zeggenschap over hun eigen leven hebben, want als zij economisch onafhankelijk zijn hebben zij meer invloed op hun eigen leven. Zij ziet ook veel vrouwen die werken maar op een lagere positie dan hun opleiding niveau, zij wil daar aandacht aan geven en in Den Haag gaat Groen Links ook inzetten op meer mogelijkheden voor volwasseneducatie door middel van een vrouwenacademie.

Salima Behlhaj (D66) heeft zich de afgelopen Tweede Kamer periode hard gemaakt voor meer vrouwen op defensie en zij gelooft in de kracht van buurthuizen om vrouwen te emanciperen en hen te stimuleren om zich te ontwikkelen en hun grenzen op te zoeken.

Bente Becker gaat zich als nummer 4 van de VVD inzetten op migratie en integratie en wil ervoor zorgen dat inburgering en werk veel meer samen gaat, zodat mannen en vrouwen meer kansen krijgen in de samenleving. Bovendien wil ze gratis kinderopvang voor vrouwen. Ook zij ziet dat er meer moet gebeuren in de politiek om vrouwenonderdrukking tegen te gaan en zij wil meer vrouwen in de politiek betrekken vooral migranten vrouwen.

Uit deze bijeenkomst bleek dat het nog steeds belangrijk is om vrouwenemancipatie op de agenda te blijven zetten, Henna Mathura van het CDA pleitte ervoor dat er in de Tweede Kamer blijvend aandacht is voor dit onderwerp!

Mikal Tseggai en Fonda Sahla riepen de vrouwen tenslotte op om vooral te gaan stemmen en als het even kan op een vrouw. “Politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten”. Hoe meer vrouwelijke rolmodellen hoe diverser ook het beleid.

Dankzij de inzet van deze rolmodellen in de politiek kunnen we in ieder geval met een gerust hart onze stem uitbrengen op een van deze vrouwelijke kandidaat Kamerleden en weten wij dat we als vrouwen gehoord en gezien worden!