.
.
.
.

M2C: Ouder- betrokkenheid in het onderwijs

Stichting Yasmin organiseert wekelijkse groepsgesprekken (Meet to Change bijeenkomsten) over onderwerpen die aansluiten bij actuele thema’s in de Nederlandse samenleving en de emancipatie van vrouwen. Met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen staan centraal. 

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Bij ouderbetrokkenheid gaat het om (emotionele) betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leraar. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Maar ook bezoeken zij ouderavonden, en tonen zij respect voor de leraar. Kortom: ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis, maar er vindt ook een deel op school plaats.

Bij ouderparticipatie gaat het om actieve deelname van ouders aan activiteiten op school zoals ouder- of kijkavonden, meewerken aan de schoolkrant, helpen bij schoolreisjes, toezicht houden tijdens pauzes en hulp bij de lessen (bijvoorbeeld als leesouder). Anderzijds gaat het om deelname in de ouderraad, medezeggenschapsraad of het schoolbestuur. Wil je hier meer over weten?

Graag je aanmelden voor deze bijeenkomsten per mail: l.khaoulani@stichtingyasmin.nl of tel:070-3631538 of per app: tel:06-15352231

Algemene informatie

Datum: 26 november 2021
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Kosten: 0
Voorwaarden: Alle bijeenkomsten zijn online, gratis en los van elkaar te volgen. Aanmelden is verplicht via aanmelden@stichtingyasmin.nl of 06-15352231 (bellen of WhatsApp). In verband met de coronamaatregelen zijn er maximaal 10 plekken beschikbaar.

Locatie informatie

Locatie Brouwersgracht
Brouwersgracht 2A
Openingstijden