.
.
.
.

Online M2C: Ouder- betrokkenheid in het onderwijs

Stichting Yasmin organiseert wekelijkse groepsgesprekken (Meet to Change bijeenkomsten) over onderwerpen die aansluiten bij actuele thema’s in de Nederlandse samenleving en de emancipatie van vrouwen. Met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen staan centraal. Momenteel vinden de groepsgesprekken online plaats.

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Bij ouderbetrokkenheid gaat het om (emotionele) betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leraar. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Maar ook bezoeken zij ouderavonden, en tonen zij respect voor de leraar. Kortom: ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis, maar er vindt ook een deel op school plaats.

Bij ouderparticipatie gaat het om actieve deelname van ouders aan activiteiten op school zoals ouder- of kijkavonden, meewerken aan de schoolkrant, helpen bij schoolreisjes, toezicht houden tijdens pauzes en hulp bij de lessen (bijvoorbeeld als leesouder). Anderzijds gaat het om deelname in de ouderraad, medezeggenschapsraad of het schoolbestuur. Wil je hier meer over weten? Neem deel aan de online bijeenkomst!

Algemene informatie

Datum: 5 februari 2021
Einddatum: 5 februari 2021
Tijd: 09:30 - 11:30 uur
Kosten: 0
Voorwaarden: Alle bijeenkomsten zijn online, gratis en los van elkaar te volgen. Aanmelden is verplicht via aanmelden@stichtingyasmin.nl of 06-15352231 (bellen of WhatsApp). In verband met de coronamaatregelen zijn er maximaal 10 plekken beschikbaar.

Locatie informatie

No items found