welkom bij yasmin

Kracht en talent

Yasmin is een vrouwencentrum die alle (Haagse) vrouwen ondersteuning geeft op het gebied van veiligheid, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid.

Met informatie, trainingen, activiteiten, workshops en individuele coaching begeleidt Yasmin vrouwen richting maatschappelijke- arbeidsparticipatie. Op weg naar economische zelfstandigheid, staan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling centraal.

Onze trajecten voor jou

Momenteel zijn wij op vier velden actief. Dit zijn de trajecten 'Jij & Yasmin zelfredzaamheid, Jij en Yasmin veilig, Jij en Yasmin werk' en het project voor 2023 'Mantelzorg'. Dit maakt dat er voor elke vrouw een veel beter passend traject beschikbaar is. De op maat samengestelde trainingen, activiteiten en bijeenkomsten sluiten perfect aan op individuele wensen, behoeften en omstandigheden. De coaches van Yasmin begeleiden de deelneemsters gedurende het gehele verloop van een gekozen traject.

Project mantelzorg

Gezien de toename van ouderen met een migratieachtergrond en de daarbij komende complexe problemen, (taalbarrière, sociaal- economische positie, culturele en emotionele denkpatronen) onbekendheid met het zorgstelsel, wantrouwen, en de versoberen van de WMO komt de zorg op de schouders van vrouwen neer die zich in een geïsoleerde positie bevinden en hierdoor extra kwetsbaar zijn.

Laatste berichten

Aankomende activiteiten

Uitgelicht

Jij bent nodig